Tin tức

  • The history of weighing apparatus

    Lịch sử của thiết bị cân

    Theo ghi chép lịch sử, đã hơn 4.000 năm kể từ thời kỳ cuối của xã hội nguyên thủy. Vào thời điểm đó, có sự trao đổi hàng hóa, nhưng phương pháp đo lường dựa trên việc nhìn và sờ, như một công cụ đo lường, nó xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào thời nhà Hạ.
    Đọc thêm